Varnostna razsvetljava

 Meritve in izvedba varnostne razsvetljave

Varnostna oz. zasilna razsvetljava mora biti nameščena v vsakem objektu, v katerem se zadržuje večje število ljudi. Namen varnostne razsvetljave je ohraniti varnost ljudi v prostoru tudi v primeru izpada običajne razsvetljave.


Nudimo namestitev, meritve in vzdrževanje varnostne razsvetljave. Po želji naročnika varnostno razsvetljavo tudi sprojektiramo in pridobimo ustrezen certifikat.


plin soncnica

Zemeljski plin za poslovni odjem

Novo v naši ponudbi! 

Podjetjem nudimo dobavo zemeljskega plina po konkurenčnih cenah.

Za ponudbo nas čim prej pokličite na 041 318 001.

Preberi več...


Toplota

 Oskrba s toploto in paro

V M-Energetiki zagotavljamo proizvodnjo toplotne energije in tehnološke pare ter s toploto oskrbujemo industrijske porabnike na lokaciji industrijske cone v Murski Soboti in Ljutomeru.

Proces proizvodnje toplotne energije se z uporabo kotlov različnih moči do 25 MW izvaja v naši kotlovnici v Murski Soboti ter ločeno iz kotlovnic na posameznih lokacijah.

S parnimi kotli proizvajamo tudi tehnološko paro za proizvodni proces v tekstilni industriji s kapaciteto 6 ton na uro. Z načrtovano širitvijo in posodobitvijo naprav načrtujemo postopno širitev oskrbe s toploto na področju indrustrijskih con Murska Sobota in Ljutomer.

Imamo strokovno uposobljeno ekipo za upravljanje, nadzor in vzdrževanje vročevodnih in parnih kotlov, kogeneracijskih naprav, kompresorskih in hladilnih naprav ter pomožnih naprav in opreme. Ekipo stalno izobražujemo, izboljšujemo poslovanje in posodabljamo tehnologijo.

Našim odjemalcem zagotavljamo stalno, zanesljivo in ugodno oskrbo s toploto in paro ter nudimo kvalitetno servisno in tehnično podporo.


Postružnikova kotlovnica

 

 

 

 

Naša investicija v vašo kotlovnico

Obstoječi ogrevalni sistemi v večstanovanjskih zgradbah in javnih stavbah so zaradi pomanjkanja denarja pogosto zastareli, nezanesljivi in neučinkoviti.

Ponujamo rešitev v obliki »contractinga« - za vas izvedemo načrtovanje, financiranje in vgradnjo novega ogrevalnega sistema vključno z rezervnim virom, prevzamemo upravljanje in vzdrževanje sistema ter zagotovimo stalen nadzor in odpravo motenj.

S prenovo kotlovnice vam bistveno znižamo stroške oskrbe s toploto!

 

Druge prednosti sodelovanja z nami:

 • Kompletna prenova kotlovnice na obnovljive vire energije
 • Izvedemo investicijo v celoti, vključno z dokumentacijo
 • Nudimo celovito storitev (paket) – poskrbimo za vse
 • Zagotavljamo rezervni vir toplote
 • Strošek toplote je v naprej znan, brez dodatnih zaračunavanj
 • Stalna prisotnost oz. zagotavljanje našega kadra
 • Samostojno vzdrževanje in odpravljanje napak s čim manj logistike
 • Prihranite si stroške vzdrževanja, upravljanja in zavarovanja kotlovnice – za vse poskrbimo mi.

Investicijo izvedemo na podlagi najmanj 10-letnega brezplačnega najema vaše kotlovnice in dolgoročne pogodbe o odjemu toplote.Prenova-kotlovnic

Prenova obstoječih kotlovnic

V večstanovanjskih, javnih in industrijskih zgradbah so kotlovnice pogosto dotrajane, predimenzionirane in potrebne prenove. V primeru, da se naročnik / odjemalec ne odloči za "contracting", v našem podjetju ponujamo naročniku rekonstrukcijo kotlovnice »na ključ«.

Vašo dotrajano kotlovnico prenovimo s prehodom na drug energent, z zamenjavo kotlovne naprave ali z optimizacijo obstoječe kotlovne naprave.

Preberi več...


Kotlovnica MS4

Prevzemi in upravljanje kotlovnih naprav

Prevzemi in upravljanje kotlovnih naprav v večnamenskih stanovanjskih objektih, javnih zgradbah in  industrijskih kotlovnic. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in strokovno usposobljenega in certificiranega kadra prevzamemo upravljanje vaše kotlovnice.

Z najemom naše storitve si zagotovite varno, zanesljivo oskrbo s toploto in optimalno uporabo električne energije na lokaciji.

Preberi več...


Najem kurjaca

Storitve naših kurjačev

V naši ekipi imamo certificirane in usposobljene kurjače kotlovnih naprav. V okviru svoje dejavnosti ponujamo naročnikom storitve naših kurjačev ter usposobljenih vodij - upravljavcev energetskih naprav večjih moči (MW). Z našim kurjačem bomo poskrbeli, da:

 • ste brez skrbi za nemoteno obratovanje naprav
 • ne boste imeli stroškov izobraževanj
 • bo skrb za vse odgovornost nas kot izvajalca
 • boste lahko nadomestili bolniške izostanke vašega kadra
 • boste imeli urejeno upravljanje naprav tudi v času letnih dopustov
 • boste lahko brez težav poslovali tudi v primeru povečanega obsega dela.

Preberi več...


Meritve

Meritve električnih instalacij in strelovodnih naprav

S strokovno usposobljenimi sodelavci opravljamo meritve električnih instalacij in strelovodnih naprav.
Priporočamo vam, da se opravijo meritve električnih instalacij in zaščita pred nevarnostjo električnega toka porabnikov:

 • pred pričetkom uporabe novih električnih instalacij ali priključitvi strojev in naprav
 • po spremembi instalacij
 • po večjem vzdrževanju (remontu)
 • po premestitvi strojev in električnih instalacij
 • periodično ob periodičnih pregledih delovne opreme
 • periodično v določenih rokih glede na vrsto in namen instalacij.

 

Preberi več...


energetika 009

Energetsko vzdrževanje in svetovanje

Opravljamo storitve energetskega vzdrževanja in svetovanja:

 • tehnična in strokovna opravila (za nemoteno uporabo in najoptimalnejšo izrabo skupnih naprav);
 • strokovno presojo o nujnih vzdrževalnih delih in zagotavljanje zanesljivega obratovanja naprav;
 • zahtevnejše storitve s področja strojništva (klimatske in prezračevalne naprave, hladilni agregati, toplotne črpalke, vrtine,...);
 • storitve s področja jakotočnih naprav (vzdrževanje, pregledi in morebitna potrebna popravila naprav, transformatorskih postaj...);
 • nadzor nad meritvami na električnih napeljavah, napravah NN in VN, strelovodih... (za šibki in jaki tok)
 • kontrolo porabe električne energije in plina(dnevne, tedenske, mesečne, letne napovedi);
 • nadzor nad teleinformatiko (vzdrževanje telefonskih omrežij in naprav, alarmnih sistemov, aktivne požarne zaščite, akustičnih sistemov in GSM telefonija..).

 


Bazenska energetika

 Bazenska energetika

Ponujamo naše storitve, izkušnje in strokovnost s področja bazenske energetike:

 • svetovanje na področju izkoriščanja geotermalne energije, kot energenta;
 • optimizacijo in zmanjševanje količine načrpane geotermalne vode;
 • celotno izrabo temperaturnega gradienta geotermalne vode ( odpadne vode);
 • vključevanje kogeneracijskih enot v energetske objekte bazenskih kompleksov;
 • racionalizacijo obratovanja bazenskega kompleksa.

les2

Izbira najugodnejšega ponudnika energentov

 Z liberalizacijo trga zemeljskega plina in električne energije imajo odjemalci možnost odločiti se med številnimi ponudniki teh dveh energentov. Poleg zemeljskega plina in električne energije pa se kot energenti uporabljajo še utekočinjen naftni plin, peleti, kurilno olje, sekanci in drva. Pogosto je navidezno cenejši ponudnik energenta ob upoštevanju vseh stroškov lahko dražji od drugega ponudnika, prav tako se glede na kurilno vrednost, izkoristek itd. lahko razlikujejo med sabo tudi stroški drugih energentov. 

Preberi več...


Urejanje okolice

Urejanje in vzdrževanje okolice

Skozi vse leto opravljamo vzdrževanje in urejanje okolice na širšem območju Murske Sobote.

Ponujamo vam:

 • Urejanje asfaltnih površin (pometanje)
 • Pluženje
 • Košnja trave
 • Odstranjevanje listja
 • Odstranjevanje nanošenega materiala ob neurjih

Preberi več...


Nahajate se: Domov Storitve